Om os

Vores vision; det vi ”ser”:


Vi har startet Skolen for Sorg- og kriseterapi, da vi ser og oplever et stort behov for en mere åben og favnende dialog og bevidsthed i forhold til mennesker i sorg og krise, i forbindelse med alvorlig sygdom, død, ulykke, tab og andre væsentlige livsforandringer.

Vi ønsker at være med til at bryde tabuer omkring disse alvorlige emner, og hjælpe mennesker til at være i stand til at turde konfrontere og bearbejde sorgens- og krisens følelser. At turde gå ind i frygtens rum, som ofte er fyldt med vrede, sorg, afmagt, skyld, skam og angst med mere.

Vi henvender os primært til fagprofessionelle, som sygeplejersker, pædagoger, lærere, psykoterapeuter, andre behandlere, psykologer, bedemænd, reddere og andre som møder alvorlig sygdom, død og livskriser i deres hverdag.

Vi ønsker at uddanne mennesker til at kunne møde alle eksistentielle kriser, både med hjertet og med professionel ekspertise.

Uddannelsen er tilrettelagt så alle får lejlighed til at møde sig selv i forhold til eget liv, oplevelser og bevidsthed.

Vores mission; vores formål og værdier:


Vores vigtigste grundlæggende værdier er: Livsglæde, nærvær og transformation.
Vores højeste formål er at medvirke til at bringe større forståelse og hjælp til mennesker i sorg og krise, uanset om det drejer sig om dødsfald, alvorlig sygdom, ulykker eller anden form for livskrise og tab, for eksempel skilsmisse, økonomisk fallit eller fyring. Vi ønsker at skabe højere bevidsthed og forståelse, samt at skabe ro, tryghed og fornyet mod på livet.